Category: Frontpage

แสดงหน้าเว็บหลัก

วิธีการแก้ปัญหา โปรแกรม MyPCU 2020 ให้สามารถใช้งาน แผนที่ GIS ได้

วิธีการแก้ปัญหา โปรแกรม MyPCU 2020 ให้สามารถใช้งาน แผนที่ GIS ได้ โดยไปที่เว็บ https://mypcu-data.net/wp/downloads/ ดาวน์โหลดและติดตั้ง ตามภาพ หลังจากนั้นก็ปิดเปิดโปรแกรมใหม่ ก็สามารถใช้งาน แผนที่ Google Map และ browser รายงาน GIS ได้ เหมือนเดิม ครับ (ต้องติดตั้งทุกเครื่องที่ใช้งานนะครับ)

รายงานทางระบาดวิทยาและรายงาน โรคโควิด-19 ผ่านระบบ API Online

ประกาศจาก MyPCU2020 Version149 วันนี้ ตั้งแต่ 20 เมย.2565 สามารถส่งรายงานทางระบาดวิทยาและรายงาน โรคโควิด-19 ผ่านระบบ API Online ได้แล้วนะครับ สามารถใช้งานได้เลย โดยระบบจะ Update Version อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องทำงาน ส่วนกรณีที่ยังไม่ update ก็สามารถกด Update Version ผ่านโปรแกรม MyPCU 2020 Update ได้เลยครับ

เรียนรู้การบันทึกข้อมูลบริการ ATK เพื่อเบิก eclaim Online ผ่านโปรแกรม MyPCU2020   

เรียนรู้การบันทึกข้อมูลบริการ ATK เพื่อเบิก eclaim Online ผ่านโปรแกรม MyPCU2020

คู่มือการใช้งาน ออกเลข Authen Code สปสช.

การออกเลข Authen Code ของ สปสช. มี 3 วิธีการ ซึ่ง MyPCU ได้ทำเอกสารบอกวิธีการให้ ผู้ใช้งาน ได้เข้าใจถึงวิธีการออกเลย Authen Code  เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายผ่านระบบ eclaim ของ สปสช. โดย Mypcu ได้ทำระบบส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่าย ไว้แล้ว ครับ โปรดดาวน์โหลดเพื่อนำไปประยุกใช้ได้ ที่นี่ 

MyPCU2020 เพิ่ม ระบบ Scan เอกสารข้อมูลผู้ป่วย

ระบบ Scan เอกสารผู้ป่วย
MyPCU2020 เพิ่ม Feature ระบบ Scan เอกสารต่างๆ ของผู้ป่วยเป็น PDF ไฟล์ เพื่อจัดเก็บในระบบได้ เช่น ผลตรวจ Lab จากที่อื่นๆ เอกสารการรักษาจากที่อื่นๆ โดยสามารถเรียกดูในหน้ารับบริการ ทั้งนี้สามารถนำเข้าไฟล์ PDF จากที่ Scan ไว้แล้ว หรือสั่ง Scan ผ่านโปรแกรม MyPCU2020 ได้เลย โดยสามารถใช้เครื่อง Scan ราคาไม่แพง Scan หลายหน้าแล้วรวมเป็น 1 ไฟล์ได้  เพื่อความสะดวกในการ เรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยเพื่อประกอบการรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MyPCU2020 เพิ่มหนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์

MyPCU2020 ได้เพิ่ม feature การออก  consent form หรือ หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์ กรณีข้อมูลส่วนบุคคล  โดยผู้ป่วยต้องให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพทุกครั้งขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์ของรัฐบาล  PDPA (Personal Data Protection Act,  2019) อ่านต่อ…

ประกาศ MyPCU2020 จะมีการใช้รหัส TMLT ซึ่งเป็นมาตรฐาน Lab ที่มีความเป็นมาตรฐานของประเทศไทย

MyPCU2020 จะมีการใช้รหัส TMLT ซึ่งเป็นมาตรฐาน Lab ที่มีความเป็นมาตรฐานของประเทศไทยมาใช้ในการประมวลผลรายกงานและบันทึกข้อมูลต่าง ดังนั้นขอให้หน่วยบริการทำการ Mapping รหัส Lab ต่อไปนี้ก่อนดังนี้

อ่านต่อ…

ประกาศสำหรับหน่วยบริการที่ใช้ MyPCU เวอร์ชั่นเก่า (ก่อน MyPCU2020)

เนื่องจากขณะนี้ MyPCU2020 มีการปรับเปลี่ยนการใช้รหัสภาษาไทยจาก TIS620 มาเป็น UFT8 ซึ่งรองรับได้หลายภาษากว่า และได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบทุกแห่งแล้ว (หน่วยบริการที่ใช้ MyPCU2020) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง Server ที่เก็บฐานข้อมูลรหัสมาตรฐานที่ให้หน่วยบริการ Update แบบอัตโนมัติ เป็น UTF8 เช่นกัน (ใช้ Server และฐานข้อมูลที่เดียวกัน) ซึ่งอาจทำให้ MyPCU เวอร์ชั่นเก่าได้รับผลกระทบ โดยอาจต้องดำเนินการดังนี้
– ปรับฐานข้อมูล (Database) MySQL เป็น UTF8
หรือ
– ปิดอินเเตอร์เน็ต แล้วเปิดโปรแกรมที่ Server ก่อน 1 ครั้งใน 1 วัน จากนั้นค่อยเปิดอินเตอร์เน็ต แล้วเปิดเครื่องลูกข่าย เพื่อไม่ให้มีการ Update ตารางรหัสมาตรฐานอัตโนมัติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความเสียหายเกี่ยวกับข้อมูลบริการ  ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไว้วางใจ MyPCU 2020 ใช้งานทุก รพ.สต.ทั้ง อำเภอ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564  สสอ.ได้ เพิ่มศักยภาพการใช้งานโปรแกรม MyPCU 2020 ให้กับ รพ.สต
ทุกแห่ง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 30 แห่ง เรียนรู้การบริหารระบบคลังยาด้วยโปรแกรม MyPCU 2020

อ่านต่อ…