การบันทึกการเบิก ATK ในโปรแกรม e-Claim

การบันทึกการเบิก ATK ในโปรแกรม e-Claim
ต้องมีการบันทึกผลการตรวจ ซึ่งส่วนนี้จะไม่มีใน 16 แฟ้มที่ส่งออกจาก MyPCU2020 หลังนำเข้าต้องทำการบันทึกเพิ่ม ก่อนส่งออกไปเว็บ e-Claim
อย่างไรก็ตามหากส่งไปแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. สามารถรับ REP มานำเข้าเพื่อแก้ไขแล้วส่งใหม่ได้ครับ